Журналисттерге пайдалуу интернет булактар

Кыргыз журналиктикасында, дегеле дүйнөлүк журналистикада эмне болуп жатат, кандай жаңы нерселер пайда болду, журналистикага байланыштуу окуу куралдарын кайдан тапса болот, бул жана ушуга окшош суроолорго жоопторду төмөндө келтирилген сайттардан тапса болот:

http://www.ifex.org/ — Сөз эркиндиги боюнча дүйнөлүк тармак;

http://cimethics.org/ — Эл аралык журналистикалык этика борбору;

http://medialawca.org/ — Борбордук Азиядагы медиа мыйзамдардын топтому;

http://ijnet.org/ru — Эл аралык журналисттик тармак;

http://internews.kg/ — Internews Network уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн сайты;

http://www.media.kg/ — ЖМК өкүлдөрүнө юридикалык колдоо көрсөткөн (акысыз), соттордо коргоочу болгон Медиа полиси институту;

http://www.kgcentr.info/ — экстремизм жана терроризм темасын чагылдыргысы келген журналисттерге пайдалуу булак;

http://doormedia.kg/ — Доор Медиа коомдук фондусу;

http://newreporter.org/ — Жаңы медиалар тууралуу сайт;

http://www.msc.kg/ — ЖМКларга колдоо көрсөтүү борбору, Кыргызстандагы гезитердин жарымынан көбү ушул жерде басылып чыгат;

http://www.medialaw.kg/ — Маалыматтык укук борбору коомдук фондусунун жана ошондой эле ЖМКларга даттанууларды териштирүү боюнча комиссииянын иш аракеттери менен тааныша аласыздар;

http://journalist.kg/ — Журналисттер коомдук бирикмесинин сайты, бул жерден Кыргызстандын медиа чөлкөмүндө болуп жаткан окуялар тууралуу жаңылыктар жана аналитика менен тааныша аласыздар, журналисттерге пайдалуу боло турган адабияттарды (кыргыз тилинде да), басма сөз кызматтары тууралуу маалыматтарды топтоо аракети көрүлүп жатат. Жакындан баштап блогду ачуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү.