Сколько денег ушло из Кыргызстана?

Фото взято из сайта http://www.noi.md

Коллега из Молдовы поделилась статьей «Из Молдовы через оффшоры утекло 2 миллиарда долларов». В ней приводятся данные и по Кыргызстану. Цифры интересные и…  немного неожиданные. Все мы уверены что нас кому не лень (в том числе и два наших бывших Президента и их семьи) грабят и мешками вывозят деньги за рубеж, используя те самые оффшоры. Но, оказалось, что Кыргызстан наравне с Молдовой и Арменией среди стран СНГ имеет наименьший объем оттока капитала в оффшорные зоны.

Полностью

Журналистиканын келечеги кандай болот?

Сүрөт http://99px.ru сайтынан алынды

Бүгүн мурда ийгиликтүү болгон көптөгөн радиолор, гезиттер жабылып жатканы тууралуу кабарлар жаңылык деле болбой калды. Буга акыркы учурда байкалып жаткан техниканын жана ар түрдүү технологиялардын тез өнүгүшү негизги себепкер. Эмне үчүн дегенде учурда жыл сайын маалымат алуунун улам жаңы булактары, түрлөрү пайда болуп жатат. Интернеттин өнүгүүсү менен бүгүн ар-бир адам да кабарчы боло алат. Ушуга байланыштуу журналистикага классикалык көз караш, талаптар да өзгөрүп жаткансыйт.

Толугу менен