Кыргыз ЖМКлары жана этикалык нормалар

«Медиа Консалт» уюму жакында 16 кыргызстандык гезиттерди (12 — кыргыз тилинде, 4 — орус тилинде) жана 10 интернет-басылмаларды (7 биздин өлкөдө, 3 чет жерде жайгашкан ) 3 ай серепке алышып, этикалык стандарттардын сакталышына байкоо жүргүзүптүр. Анын жыйынтыктарын анализдеп, тыянак чыгарышыптыр.

Толугу менен