ММКбы же ЖМКбы? Кайсынысы туура?

Гезит, теле-, радиолорду биз адатыбызча ММК деп келебиз. Ал Массалык Маалымат Каражаттары дегендин кыскартылып айтылганы. Бул орусча СМИ же Средство Массовой Информации дегендин эле сөзмө сөз, калька котормосу. Бирок Массалык Маалымат Каражаттары деген сөз айкашын колдонгонго көнүп калганыбыз менен мага ал, негедир, кыргызча «угулбагансыйт». «Массалык маалымат» дегенди элестетүү мага дайыма оорчулукту түзөт.

Акыркы кезде уламдан улам кененирээк колдонуп келе жаткан Жалпыга Маалымдоо Каражаттары (ЖМК) деген сөз айкашы мага алда канча түшүнүктүү сезилет, жана ал гезит, радио, теленин негизги иш маңызын туурарак туюнткансыйт.

Ким кандай ойлойт?

3 thoughts on “ММКбы же ЖМКбы? Кайсынысы туура?

  1. Мен сиздин оюнузча жуз пайыз кошулам. Себеби, орусчадан которуп туруп эле айтып келген. ММК деген «массага маалымат таратуу» деген гана ойду тушундуруп жатпайбы… Бул окшошпой жатат. Ал эми ЖМК Жалпыга маалымат жайылтуу деген маани он. Анткени, жалпыга маалымат таратып жатканын тушунуктуу болуп жатат. Ошондо жалпыга маалымдоо каражаттары эн туура болуп эсептелинет деп эсептейм.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *