Биринчи жазуу/Первый пост

Кыргызча

Блогду каттап, ага биринчи жазууңарды жайгаштырардын алдында бир нерсени эске алсаңар.

Блогду жаңыдан каттаганыңызда андан мындай жазууну көрөсүз.

Толугу менен