Блогдун темасын өзгөртүү

Биздин сайтта блогдорун ачкан блогерлер дагы 9 жаңы теманы колдоно алышат. Алардын арасында жөнөкөйлөрү да бар, ошондой эле атайы даярдыкты, WordPresste иштөө тажрыйбасынын болушун талап кылгандары да бар. Эскерте кете турган нерсе, жаңы теманы колдонуу менен сиздер блогуңардын сырткы келбетин гана эмес, анын мүмкүнчүлүктөрүн да өзгөртөсүздөр. Эгер кийимдин мисалында айта турган болсок, костюмдун топчулары аз же көп, чөнтөктөрү башка формада же силер ойлобогон таптакыр башка жерде болуп калышы мүмкүн ж.б.д.у.с.

Толугу менен