Блогго видеону жайгаштыруу

Видеонун артыкчылыктары

Видеону блогго жайгаштыруу менен блогдун мазмунун окурмандар үчүн кызыктуурак кылса болот.

Андан сырткары, адистердин айтымында, блогуңардагы видео:

— блогуңарга кирген адамдардын санын өстүрөт, анткени адамдардын көбүнө текстти окугандан көрө видеону көргөн кызыктуурак;

— блогуңуздун коногу маалыматты көзү менен көрүп, кулагы менен да угуп кабылдайт. Мындайда маалымат жеңил кабылданып, эсте жакшы сакталып калат;

— издөө кызматтары видео боюнча да издейт, демек кошумча аудиторияны табууга да өбөлгө түзөт.

Толугу менен