Блогго видеону жайгаштыруу

Видеонун артыкчылыктары

Видеону блогго жайгаштыруу менен блогдун мазмунун окурмандар үчүн кызыктуурак кылса болот.

Андан сырткары, адистердин айтымында, блогуңардагы видео:

– блогуңарга кирген адамдардын санын өстүрөт, анткени адамдардын көбүнө текстти окугандан көрө видеону көргөн кызыктуурак;

– блогуңуздун коногу маалыматты көзү менен көрүп, кулагы менен да угуп кабылдайт. Мындайда маалымат жеңил кабылданып, эсте жакшы сакталып калат;

– издөө кызматтары видео боюнча да издейт, демек кошумча аудиторияны табууга да өбөлгө түзөт.

Видеону жайгаштыруу

Биздин блогдордо видеону түздөн-түз ага жайгаштыруу жолу каралган эмес. Бул кадамга барганыбыздын себеби, сайтыбыз жеңил болуп, ыкчам иштешин камсыздоо. Видеофайлдар болсо көп орунду ээлеп, блогдун да, жалпы сайттын да иштешин жайлатат. Биз болсо блогдук кызматты көрсөтүү боюнча атайы адистешкен уюм эмеспиз, биздин мүмкүнчүлүктөр бир аз чектелген. Бирок ошондой болсо да, биздин блогчулар видеолорду жайгаштыра алышат. Мисалы, бул жердегидей.

Эгер өзүңөр видео тартсаңар (мисалы, чөнтөк телефонго), алгач аны YouTube сайтына, же болбосо ушуга окшош кыргызcтандык namba, bulbul сайттарына жайгаштыргыла. Акыркысы кыргызстандык колдонуучулар үчүн ыңгайлуу, анткени бул жерде арзан ички траффик болот. Бул сайттарга видеону жүктөш үчүн, алгач катталыш керек. Ал кыйынчылыкты түзбөйт жана көп убакытты талап кылбайт.

Видеону жайгаштыруу жолун мен YouTube жана Namba сайттарындагы видеолорду колдонуу менен айтып берем. 2 сайттан видеолорду жайгашытрууда бир аз айырмачылык бар.

YouTube

Бул видеохостинг сайтынан сизге жаккан, же болбосо сиз жайгашытрган видеону жайгаштырыш үчүн төмөнкү кадамдарды жасаш керек:

1.  Видеонун алдындагы “Поделиться” дегенди баскыла.


2.
Ачылган терезечеден “Сгенерировать HTML код” дегенди баскыла.


3.
Дагы кошумча терезече ачылат. Андан видео көрсөтүлө турган терезеченин керектүү өлчөмүн тандап алсаңар болот. Биздин кеңеш, Journalist.kg сайтындагы блогдор үчүн 420х315 өлчөмүн тандаганыңар оң. Болбосо видео көрсөтүлө турган терезече текст жайгаштырыла турган алкактын чегинен чыгып кетиши мүмкүн.


4.
Кичик терезеченин ичиндеги HTML кодду көчүрүп алгыла.

Ал төмөндөгүдөй болот:

<iframe width=”420″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/rdQR1aN_rqU” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>


5.
Аталган коддун өзүн блогго жайгаштыра берсек болот. Бирок анда видео терезече блогдогу текст жайгаша турган алкактын сол жагына жабышып, көрүнүшү начар болуп калат. Видео терезече блогдун орто ченинде  жайгашса жакшырак көрүнөт. Андай кылыш үчүн биз көчүрүп алган кодду бир аз өзгөртөбүз – анын сол жана оң жагына кошумча HTML коддорду жайгаштырабыз. Алар кызыл түс менен белгиленген.

<p style=”text-align: center;”><iframe width=”420″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/rdQR1aN_rqU” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe></p>

Видеонун HTML кодун өзгөртүүнү ар бир компьютерде жайгаштырыла турган “Блокнот” программасында кылган оң.


6.
Бир аз өзгөртүлгөн кодду кайра көчүрүп алабыз. Блогдун Консолуна кирип, видео жайгаштырыла турган жазууну ачабыз. Кодду жайгаштырыш үчүн текст киргизиле турган терезеченин режими “HTML” болушу керек. Ага өтүш үчүн сүрөттө көрсөтүлгөн “HTML” деген белгини басыш керек. Кодду терезечедеги керектүү жерге жайгаштырабыз.


7.
Кайра “Визуально” режимине өтүп “Опубликовать” (“Обновить”) дегенди басабыз.

Жыйынтыгында  сиздин видео  блогдо мына мындай жайгашат.

Namba

Namba сайтынан видеону жайгаштыруу жолу жогоруда аталгандай эле. Бир гана кодду алуу жолу жана видео терезеченин өлчөмүн өзгөртүү башкарак.

1. Namba сайтындагы видеонун кодун алыш үчүн видеонун алдындагы “Встроить” деген жазууну басыш керек.


2.
Бир канча терезече ачылат. “Код для вставки” деген терезечедеги кодду көчүрүп алыш керек.


3.
Өзүңөр байкагандай, Namba сайтынын HTML коду бир кыйла көбүрөк. Бирок бизге ал көп деле маанилүү эмес. Эң негизгиси – Namba видеосунун терезечесинин өлчөмү биздин блогго ылайыктуу болгондон бир аз чоң болгондугунда. Анын өлчөмүн өзгөртүү жеңил эле. Көчүрүлгөн кодду блокнотко жайгаштырабыз.

<object height=”385” width=”640” type=”application/x-shockwave-flash” data=”http://video.namba.kg/swf/player/3.2.11/flowplayer-3.2.11.swf”><param value=”true” name=”allowfullscreen”><param value=”opaque” name=”wmode”><param value=”always” name=”allowscriptaccess”><param name=”src” value=”http://video.namba.kg/swf/player/3.2.11/flowplayer-3.2.11.swf” /><param value=”config=http://video.namba.kg/flashvars-3.2.11.php?i=39588991_39588951__3834631_1″ name=”flashvars”></object>

Жашыл түс менен белгиленген сандарды бизге керектүү 420 жана 315 деген сандарга алмаштырыш керек:

<object height=”315” width=”420” type=”application/x-shockwave-flash” data=”http://video.namba.kg/swf/player/3.2.11/flowplayer-3.2.11.swf”><param value=”true” name=”allowfullscreen”><param value=”opaque” name=”wmode”><param value=”always” name=”allowscriptaccess”><param name=”src” value=”http://video.namba.kg/swf/player/3.2.11/flowplayer-3.2.11.swf” /><param value=”config=http://video.namba.kg/flashvars-3.2.11.php?i=39588991_39588951__3834631_1″ name=”flashvars”></object>


4.
Калган кадамдар YouTube видеолорун жайгаштыруудагы 5, 6, 7-кадамдардан айырмаланбайт.

Жыйынтыгында Namba видеосу блогуңарга мындайча туруп калат.

Башка видеохостингдерден видеолорду жайгаштыруу айтылган жолдорго окшош. Бир гана аларда видеонун кодун алуу ыкмалары башка болушу мүмкүн.

This entry was posted in Без рубрики by admin. Bookmark the permalink.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *