«Новый репортер.org» сайтындагы пайдалуу китептер

«Новый репортер.org» сайтын кыдырып жүрүп бир катар пайдалуу китептерди таап алдым. Көбүн өзүбүздүн сайтка да чыгаргым келди. Бирок биз негизинен Кыргызстанда басылып чыгарылган китептерге басым кылганыбыздан бирөөсүн гана койдум.

Толугу менен