Кыргыз тили Интернетте

Жакында Алматыда Интернет боюнча Борбор Азиялык чоң конференция болот. Мен анда «Кыргыз тилиндеги контентти Интернетте өстүрүү боюнча кызыктуу долбоорлор» аталыштагы доклад жасамакчымын.

Андай долбоорлор катары төмөнкү сайттарга токтоло кетсемби деген ойдомун:

Толугу менен