Дүйнөлүк кабарлар кыргызча

Дүйнө Кыргызстан менен гана чектелип калбайт. Бирок мекендештерибиз дүйнөлүк кабарларды негизинен орус тилдүү маалымат булактарынан алышат. Бул түшүнүктүү нерсе — бизде бир да ЖМК чет элде өз кабарчыларын кармай албайт — чамабыз жетпейт.

Толугу менен