Сурамжылоо: Гришиндин китебин которуу керекпи?

Мен мурдараак Александр Гришиндин “Я не умею писать. Или как написать статью за 60 минут” деген аталыштагы китеби тууралуу өз ой-пикиримди жаздым эле:

Щедрый подарок от Александра Гришина

Про книгу Александра Гришина

Толугу менен