Качан акылдуу болобуз?

Байыркы грек философу Гераклит айтты эле:  «Нельзя дважды войти в одну реку». Биз болсо койбойт экенбиз аракетибизди. Керек болсо, андан да ашып кеттик го.  Улам эле тырмоокту басып, башыбызды көгөртүп жүрөбүз. Дагы да көгөртөлү деп жатабызбы?

Толугу менен