Кош болуңуз, Таир ака

Таир ака. Марс Тулегеновдун фейсбуктагы баракчасынан алынды

Таир ака.
Марс Тулегеновдун фейсбуктагы баракчасынан алынды

Ошко иштер менен барып калганда Таир ака менен сөзсүз жолугушуп кеткенге аракет кылар элем. Качан гана болбосун, кандай гана кырдаал болбосун өзүн бир калыпта кармап, жылмайып гана турган Таир ака менен аз да болсо баарлашып алганыңда анын токтоолугу, сабырдуулугу, позитивдүүлүгү сага да өткөнсүйт эле.

Бул адам өз кесибинин мыкты чебери болчу. Бирок ошол эле кезде ал өзүн өтө жөнөкөй кармачу. Менменсинбечи. Тең кармачу. Бул анын Улуулугун, Акылмандыгын күбөлөчү! Акылман адам канчалык улук болсо, ал ошончолук өзүн пас кармайт эмеспи.

“Кош” деп айтуу кандай оор. Бирок айтпаска да айла жок. Жаткан жериңиз жайлуу болсун! Топурагыңыз торко болсун! Сиз дайым биз мененсиз!