Салттуу ЖМКлар үчүн сайтка киргендердин санын өстүрүү боюнча тренинг өткөрүлөт

trening_sait

Эгерде сиздин жалпыга маалымдоо каражатыңыздын (гезит, теле, радио) сайты бар болсо. Бирок ага киргендердин саны өтө эле аз болуп жатса. Сайтыңызга адамдар бир кыйла көп кирип, материалдарыңыз менен кененирээк таанышып, пикирлерин билдирип турушун кааласаңыз, же болбосо, замандын талабы эмеспи деп сайт ачып алып, бирок аны кантип иштетүүнү, ЖМК менен сайт бирдиктүү организмдей иштеши үчүн эмне кылуу керектигин билбей турасыз.

Толугу менен

Сайт ачкысы келген ЖМКларга жардам көрсөтүлүүдө

int1

Салттуу ЖМКларга интернетти өздөштүрүүгө жардам берүү максатында “Журналисттер” коомдук бирикмеси өз сайтынын негизинде ар-бир каалоо билдирген гезитке, телеге же радиого сайт ачып берип, интернеттин мүмкүнчүлүктөрүн өздөштүрүү боюнча окутууга даярдыгын билдирет. Бул аракетибизде “ЖМКларга колдоо көрсөтүү” коомдук фондусу бизге жөлөк болуп келет.

Биринчи кадамыбыз катары 5-6 октябрда Ошто жергиликтүү ЖМКлардын өкүлдөрүнө, кантип интернет алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, арттырууга өбөлгө боло алаары тууралуу окутуу уюштурдук. Бул окутууга жалпысынан 5 ЖМКнын өкүлдөрү катышышты.

Толугу менен

Хорошая возможность научиться производству мультимедийного контента

Фотография взята с сайта http://newreporter.org/

С 23 по 30 июля в Бишкеке будет работать Лагерь медиа инноваций. Кыргызстанские журналисты имеют возможность научиться производству мультимедийного контента и переходу местных редакций на конвергентный формат, т.е. интерактивным технологиям, инфографике, медиа-менеджменту, продвижению контента в Интернете, этнической журналистике и т.д. А обучать этим премудростям будут известные и многоопытные медиа-эксперты из Украины, Казахстана и Кыргызстана. Поскольку будущее за конвергентными СМИ, будет грех не воспользоваться такой возможностью.

Далее

1ди жазып 2ни көңүлдө кармайбыз

Орус тилиндеги белгилүү фраза болжолу ушундай айтылат. Кайсы бир иш-чараны өткөрүп жатып бул фразаны жетекчиликке алганды көнүп калганбыз. Сөзсүз түрдө, чакырылгандардын жарымына жакыны келбейт. Себептерин сурасаң – бардыгы жүйөлүү, жөндүү көрүнөт. А бирок, өзүбүздүн эле жашообуздан билебиз, бизге керек болгон учурда…

Толугу менен

Тренинг по блогам на http://journalist.kg/

На нашем сайте зарегистрировано уже 35 блогов!!! Это нас радует. Но хотелось бы, чтобы они и работали. Пока же активных блогов только 13.

Это, возможно, связано с тем, что многие только-только учатся вести блог и многое им в блогосфере Terra Incognita.

Читать полностью